Kwalifikacja ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.