Kwalifikacja ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

styczeń 2024

Rozwiąż test ponownie.