Kwalifikacja ROL.05 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

czerwiec 2016

Rozwiąż test ponownie.