Kwalifikacja ROL.05 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.