Kwalifikacja ROL.05 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.