Kwalifikacja ROL.05 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

czerwiec 2022

Rozwiąż test ponownie.