Kwalifikacja ROL.05 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

październik 2016

Kwalifikacja R.6 – październik 2016