Kwalifikacja ROL.05 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.