Kwalifikacja ROL.05 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

styczeń 2017

Kwalifikacja R.6 – styczeń 2017