Kwalifikacja ROL.05 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.