Kwalifikacja ROL.05 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

styczeń 2023

Rozwiąż test ponownie.