Kwalifikacja ROL.05 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

wrzesień 2015

Rozwiąż test ponownie.