Kwalifikacja ROL.06 Organizowanie chowu i hodowli koni

czerwiec 2014

Rozwiąż test ponownie.