Kwalifikacja ROL.06 Organizowanie chowu i hodowli koni

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.