Kwalifikacja ROL.06 Organizowanie chowu i hodowli koni

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.