Kwalifikacja ROL.06 Organizowanie chowu i hodowli koni

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.