Kwalifikacja ROL.06 Organizowanie chowu i hodowli koni

styczeń 2018

Rozwiąż test ponownie.