Kwalifikacja ROL.06 Organizowanie chowu i hodowli koni

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.