Kwalifikacja ROL.06 Organizowanie chowu i hodowli koni

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.