Kwalifikacja ROL.06 Organizowanie chowu i hodowli koni

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.