Kwalifikacja ROL.06 Organizowanie chowu i hodowli koni

wrzesień 2015

Rozwiąż test ponownie.