Kwalifikacja ROL.07 Szkolenie i użytkowanie koni

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.