Kwalifikacja ROL.08 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.