Kwalifikacja R.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej
Kwalifikacja RL.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej
Kwalifikacja ROL.09 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2020 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – styczeń 2020 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2019 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – styczeń 2019
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2018
Rozpocznij egzamin – styczeń 2018
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – październik 2016
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016
Rozpocznij egzamin – wrzesień 2015
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – styczeń 2015
Rozpocznij egzamin – wrzesień 2014