Kwalifikacja ROL.10 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

czerwiec 2014

Rozwiąż test ponownie.