Kwalifikacja ROL.10 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.