Kwalifikacja ROL.10 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

czerwiec 2016

Rozwiąż test ponownie.