Kwalifikacja ROL.10 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

czerwiec 2022

Rozwiąż test ponownie.