Kwalifikacja ROL.10 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

czerwiec 2023

Rozwiąż test ponownie.