Kwalifikacja ROL.10 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.