Kwalifikacja ROL.10 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

styczeń 2017

Kwalifikacja R.16 – styczeń 2017