Kwalifikacja ROL.10 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.