Kwalifikacja ROL.10 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

wrzesień 2015

Rozwiąż test ponownie.