Kwalifikacja RYB.02 Organizacja prac rybackich w akwakulturze i w rybackim użytkowaniu wód śródlądowych