Kwalifikacja SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych

czerwiec 2014

Rozwiąż test ponownie.