Kwalifikacja SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.