Kwalifikacja SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych

czerwiec 2022

Rozwiąż test ponownie.