Kwalifikacja SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych

czerwiec 2023

Rozwiąż test ponownie.