Kwalifikacja SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych

styczeń 2018

Kwalifikacja T.4 – styczeń 2018