Kwalifikacja SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.