Kwalifikacja SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.