Kwalifikacja SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.