Kwalifikacja SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.