Kwalifikacja SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych

styczeń 2023

Rozwiąż test ponownie.