Kwalifikacja SPC.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

czerwiec 2016

Rozwiąż test ponownie.