Kwalifikacja SPC.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.