Kwalifikacja SPC.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.