Kwalifikacja SPC.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

styczeń 2017

Kwalifikacja T.2 – styczeń 2017