Kwalifikacja SPC.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

wrzesień 2015

Rozwiąż test ponownie.