Kwalifikacja SPC.03 Produkcja wyrobów piekarskich

czerwiec 2014

Rozwiąż test ponownie.